Erasmus universiteit


De wens van de Erasmus universiteit was meer inzicht in de lopende projecten en op termijn gaan starten met een projectbureau. Met twee Ruysdael collega's een plan van aanpak en organisatie gemaakt. Vervolgens procedures beschreven,templates gemaakt en een communicatieplan opgesteld. Dit alles ter voorbereiding van de start van het projectmanagementbureau.

Augeo academy


Augeo is een particulier initiatief dat zich inzet voor een veilige leef- en ontwikkelomgeving voor kinderen. Speerpunten zijn de online scholing over kindermishandeling en huiselijk geweld. Augeo heeft voor een logo gekozen waarbij het kind centraal staat. Als projectleider was Lydia verantwoordelijk voor de co÷rdinatie en invoering van een nieuwe huisstijl. Deze huisstijl is in een praktisch huisstijlhandboek vastgelegd.

aPRenzo PR projecten, Traaij 143, 3971 GE Driebergen. | T: 0343 - 532 941 | E: pr@aPRenzo.nl | W: www.aprenzo.nl | K.v.K. nr: 30203982